INSCHRIJFFORMULIER

Persoonlijke gegevens

Lidmaatschap

Toelichting bij Inschrijven als. Kies voor:

  1. Gewoon lid (GIC-erkende intensivisten en fellows IC), of
  2. Buitengewoon lid (Artsen en andere professionals met belangstelling voor Intensive Care)

Werkgegevens

Uw organisatie

Rekening

Toelichting bij Rekening:

Als u geen machtiging afgeeft en er geldt een andere voorkeur waar uw factuur naartoe moet, geef dan het IBAN Nummer op en de naam van de Rekeninghouder (Naam Rekeninghouder) waar de factuur naartoe moet. 

Privacy en toestemming

Toelichting bij Privacy en toestemming:

Hieronder zijn de privacy statement en de algemene voorwaarden te lezen:
Privacy statement: https://www.nvic.nl/wp-content/uploads/2023/08/2023_Privacy-statement-NVIC.pdf
Algemene voorwaarden: https://www.nvic.nl/wp-content/uploads/2023/05/20230515_algemene-leverings-en-betalingsvoorwaarden.pdf

--

Indien u niet lid bent van de wetenschappelijke vereniging van een van de basisspecialismen is onderstaande van toepassing bij het aangaan van het lidmaatschap van de NVIC.

De NVIC is lid van de Federatie Medisch Specialisten (hierna: de Federatie). Door het lidmaatschap van de NVIC bent u tevens aangesloten van de Federatie. Klik hier voor de wijze waarop de NVIC* en de Federatie** uw persoonsgegevens verwerken. Indien u als medisch specialist in dienstverband werkzaam bent/gaat zijn, meldt u zich hiermee tevens aan als lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband). Voor meer informatie over de rechten en plichten van de LAD zie de statuten van de LAD. Het lidmaatschap van de LAD is zonder aanvullende kosten. Indien dit op enig moment verandert, zullen de Federatie en/of LAD u hierover informeren. De NVIC zal de benodigde gegevens -eventueel via de Federatie- aan de LAD verstrekken. Zie hieronder*** voor de wijze waarop de LAD uw persoonsgegevens verwerkt.

Mocht u ondanks de vele voordelen van het lidmaatschap als medisch specialist in dienstverband, niet kosteloos lid willen worden van de LAD, dan kunt u hierover contact opnemen met het bureau via secretariaat@nvic.nl.

*Privacyverklaring NVIC: https://www.nvic.nl/wp-content/uploads/2023/08/2023_Privacy-statement-NVIC.pdf
**Privacyverklaring de Federatie: https://demedischspecialist.nl/privacyverklaring
***Privacyverklaring LAD:
https://www.lad.nl/wp-content/uploads/2022/07/Privacy-statement_29-07-2022.pdf